Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

abp pensioen

Wanneer u een baan heeft in de overheidssector of in het onderwijs, dan heeft u recht op een abp pensioen. Dus wanneer u actief bent als ambtenaar bij het Rijk, de provincie of een gemeente valt u onder de voorwaarden van dit pensioen. Ook wanneer u actief bent in het onderwijs in de sectoren MBO en het HBO heeft u recht op dit pensioen. Een derde groep zijn onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen. Het ABP valt binnen een stichting die er zorg voor draagt dat het pensioen op een goede wijze wordt opgebouwd. Ruim 2,2 miljoen Nederlanders zijn aangesloten bij dat abp pensioenfonds.

Opbouw van abp pensioen

abp pensioenUiteraard wordt er maandelijks een pensioenpremie afgedragen die afhankelijk is van uw bruto jaarsalaris. De pensioengrondslag is een vastgesteld jaarlijks percentage. Bij het abp pensioen wordt ook rekening gehouden met de AOW-franchise. Omdat u ook AOW ontvangt op een vastgestelde leeftijd, wordt voor dit deel geen pensioen opgebouwd. De opbouw van het pensioen is hierdoor erg overzichtelijk en van tevoren vastgesteld. U krijgt ook jaarlijks een duidelijk overzicht van het opgebouwde pensioen. Ook kunt online zien hoe uw pensioen er voor staat door middel van een persoonlijk account.

Omdat u graag van uw vrije tijd wilt genieten als u gestopt bent met werken, is het fijn dat u een acceptabel pensioen hebt opgebouwd. U kunt op deze wijze hetzelfde uitgave patroon houden op het moment dat u werkte en toch van leuke dingen en activiteiten genieten. Zo kunt u eventueel met uw partner genieten van een welverdiend pensioen.

Comments are closed.