Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

Bruto netto pensioen calculator

Aan de hand van een bruto netto pensioen calculator kunt u bereken wat het verschil tussen uw bruto en netto pensioen. U weet dan ongeveer wat u netto overhoudt van uw pensioen. Maar hoe wordt dit precies berekend? Hieronder is daar meer over te lezen.

Bruto netto pensioen calculator

bruto netto pensioen calculatorOver het pensioen moet u belasting betalen. Dat komt omdat pensioen als inkomen wordt gezien, net als loon uit arbeid. Belastingtarieven zijn daarom ook iets om rekening mee te houden in de berekening bruto netto pensioen. Dit zijn dezelfde tarieven die gelden in de berekening van bruto naar netto salaris. U kunt een overzicht vinden van alle belastingtarieven, toegespitst op uw persoonlijke situatie, op de website van de Belastingdienst. U moet daarbij ook een bijdrage betalen aan de Zorgverzekeringswet. De uitkeringsinstantie die het pensioen aan u uitbetaalt hield normaal gesproken deze bijdrage automatisch in van uw bruto inkomen. Maar vanaf 2013 is dat veranderd. In sommige gevallen houdt de werkgever of uitkeringsinstantie deze bijdrage nog wel in, maar dit wordt niet meer gedaan als het om een pensioen gaat. Het is de bedoeling dat u via een inhouding op de uitkering of een aanslag dit nu zelf doet. Alleen bij bruto jaarinkomens hoger dan 51.414 euro wordt de bijdrage aan de Zorgverzekeringswet niet meer toegepast.

 Er zijn op het internet websites te vinden die voor u het verschil uitrekenen tussen uw bruto en netto pensioen. Er zijn echter wel een paar dingen waar u rekening mee moet houden bij de berekening. De berekenen geven vaak slechts een indicatie. Een indicatie van uw financiële situatie. Omdat de persoonlijke situatie waarin mensen leven per persoon erg verschilt, is het berekenen van het netto pensioen lastig. Er kunnen dus grote verschillen zitten in wat mensen netto over houden van hun pensioen. De calculators zijn niet in staat om met alle facetten rekening te houden die van invloed zijn op de hoogte van het pensioen. Er wordt mede voor snelheid gerekend met aannames en gemiddelden. Wanneer u een meer nauwkeurige berekening wilt, is het aan te raden om gebruik te maken van een financieel planner of een pensioenadviseur. Deze berekeningen zijn dat precies toegespitst op uw persoonlijke situatie.

Comments are closed.