Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

bruto netto pensioen

Ons pensioen zou het appeltje voor de dorst moeten zijn als je stopt met werken omdat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Net zoals met loon uit arbeid is er hier ook sprake van een bruto netto pensioen, maar hoe wordt dit nu precies berekend?

Berekenen bruto netto pensioen

Ook over het pensioen wordt belasting geheven. Dit wordt tenslotte net zoals loon uit arbeid gezien als inkomen. Bij de berekening van het bruto pensioen naar een netto pensioenbedrag wordt dus rekening gehouden met dezelfde belastingtarieven als bij de berekening van een bruto salaris naar een netto salaris. Als bijvoorbeeld in januari 2013 de AOW leeftijd heeft bereikt, worden de volgende belastingtarieven gehanteerd: 19,10% over de eerste EUR19.645 in schijf één en 24,10% vanaf EUR 19.646 t/m EUR 33.363 in schijf 2. Het daaropvolgende tarief is 42% voor de bedragen EUR 33.364 t/m EUR 55.991 en 52% over EUR 55.992 en hoger in schijf vijf. Een overzicht van alle tarieven toegespitst op uw persoonlijke situatie is eenvoudig te vinden op bijvoorbeeld de website van de belastingdienst.

bruto netto pensioenOok bij een pensioenuitkering is er sprake van een bijdrage aan de Zorgverzekeringswet. Normaal gesproken werd deze bijdrage voor de Zorgverzekeringswet automatisch van uw bruto inkomen ingehouden door de uitkeringsinstantie die het pensioen aan u uitbetaald. Sinds 2013 is dit veranderd. In sommige gevallen wordt deze bijdrage nog wel door werkgever of uitkeringsinstantie ingehouden, maar in het geval van een pensioen wordt deze inhouding niet meer gedaan op uw uitkering. U dient deze bijdrage tegenwoordig dus zelf te voldoen via een inhouding op de uitkering of een aanslag. Bij bruto jaarinkomens die hoger zijn dan EUR 50.853 wordt de bijdrage Zorgverzekeringswet niet meer toegepast. Daarnaast heeft u recht op een ouderenkorting van EUR150,- bij een bruto jaarinkomen wat hoger is dan EUR 35.450.

Het is nog behoorlijk lastig om snel uit te leggen hoe een bruto netto pensioen berekening in elkaar zit. Het is ook altijd mogelijk om via internet een berekening te doen in plaats van dit zelf te berekenen.

Comments are closed.