Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

Bruto netto prepensioen

Net als bij een gewoon pensioen, heeft u bij een prepensioen te maken met bruto netto prepensioen. Een prepensioen houdt in dat u eerder met pensioen gaat. Vervroegd met pensioen gaan wordt steeds onaantrekkelijker gemaakt, aangezien de regering wil dat mensen steeds langer doorwerken. Dit heeft te maken met de vergrijzing en de economische crisis. Een prepensioen kunt u gebruiken om voor uw 65e met pensioen te gaan. Niet iedereen kan met prepensioen. De regelingen die u treft zijn hiervoor bepalend.

Hoogte bruto netto prepensioen

Wanneer u recht heeft op een prepensioen dan heeft u twee mogelijkheden:

  • U blijft werken tot uw 65 en u laat uw prepensioen overzetten in een hoger ouderdomspensioen.
  • U kunt uw prepensioen op nemen tot aan de maand waarin u 65 wordt.

bruto netto prepensioenDe hoogte van het prepensioen is afhankelijk van een aantal dingen, zoals uw salaris, het aantal uren dat u werkt en het aantal jaren dat u heeft gewerkt. Het prepensioen gaat meestal in wanneer u 61 of 62 jaar bent. Dit is afhankelijk van uw geboortejaar. U bepaalt zelf of u eerder of later met prepensioen gaat. Het prepensioen gaat verplicht in wanneer u niet meer werkzaam bent op of de deze richtleeftijd. Prepensioen bestaat naast de gewone pensioenregelingen. Na het prepensioen gaat na de pensioengerechtigde leeftijd over in een ouderdomspensioen. Waar u uw prepensioen laat uitkering, krijgt u te maken met de Belastingdienst. Het is afhankelijk van uw situatie hoeveel loonbelasting en premies er van er van uw bruto ouderdomspensioen worden afgetrokken. U hebt nog geen recht op AOW wanneer u met vervroegd pensioen bent gegaan. U betaalt dan nog gewoon AOW-premie. Wanneer u de pensioenleeftijd bereikt, krijgt u een AOW-uitkering en hoeft u geen AOW-premie meer te betalen. Hoeveel u netto aan een prepensioen overhoudt is sterk afhankelijk van de regelingen die u treft en van uw persoonlijke situatie. Wanneer u wilt weten wat u netto overhoudt, kunt u dit berekenen aan de hand van een bruto netto calculator of kunt u een financieel planner of een pensioenadviseur inschakelen.

Comments are closed.