Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

bruto netto pensioen afkoop

Bij de afkoop van uw pensioen heeft u te maken met bruto en netto bedragen. Het is niet mogelijk om uw opgebouwde pensioen zomaar af te kopen. U kunt niet beslissen om het pensioen eerder op te nemen. Daarbij mag uw pensioenfonds u ook niet aanbieden het bedrag in een keer uit te keren, behalve bij een klein pensioen. Wat zijn de mogelijkheden en wat houdt u over bij de bruto netto pensioen afkoop ? Berekening klein pensioen afkopen Pensioen kan alleen worden afkocht wanneer het gaat om een klein … Lees verder →


Bruto netto pensioen en AOW

Wanneer u de AOW-leeftijd bereikt, heeft u recht op pensioen. De AOW is een basispensioen. U bent zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW wanneer u woont of werkt in Nederland. De AOW-bedragen die u vaak tegenkomt, zijn bruto bedragen. Maar wat houdt u nou netto over? Daarom meer over het¬†Bruto netto pensioen en AOW. Bruto, netto pensioen en AOW Vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt ontvangt u het AOW-pensioen. Stapsgewijs gaat de AOW-leeftijd de komende jaren omhoog. In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2023 67 … Lees verder →


Bruto netto prepensioen

Net als bij een gewoon pensioen, heeft u bij een prepensioen te maken met bruto netto prepensioen. Een prepensioen houdt in dat u eerder met pensioen gaat. Vervroegd met pensioen gaan wordt steeds onaantrekkelijker gemaakt, aangezien de regering wil dat mensen steeds langer doorwerken. Dit heeft te maken met de vergrijzing en de economische crisis. Een prepensioen kunt u gebruiken om voor uw 65e met pensioen te gaan. Niet iedereen kan met prepensioen. De regelingen die u treft zijn hiervoor bepalend. Hoogte bruto netto prepensioen Wanneer u recht heeft op … Lees verder →


Ouderdomspensioen bruto netto

U heeft recht op een ouderdomspensioen bruto netto wanneer u de AOW-leeftijd bereikt. Heel vaak komt u bedragen tegen van het bruto ouderdomspensioen. Maar u leeft van uw netto ouderdomspensioen. Het netto ouderdomspensioen is het bedrag dat u overhoudt wanneer er een aantal lasten van het bruto ouderdomspensioen zijn afgetrokken. Maar wat houdt u nu netto over? Netto ouderdomspensioen Wanneer u jonger bent dan 65 jaar zijn uw bruto en netto inkomen vaak hoger dan wanneer u 65 jaar of ouder bent. Wanneer u de AOW-leeftijd heeft bereikt en uw … Lees verder →


Bruto netto pensioen calculator

Aan de hand van een bruto netto pensioen calculator kunt u bereken wat het verschil tussen uw bruto en netto pensioen. U weet dan ongeveer wat u netto overhoudt van uw pensioen. Maar hoe wordt dit precies berekend? Hieronder is daar meer over te lezen. Bruto netto pensioen calculator Over het pensioen moet u belasting betalen. Dat komt omdat pensioen als inkomen wordt gezien, net als loon uit arbeid. Belastingtarieven zijn daarom ook iets om rekening mee te houden in de berekening bruto netto pensioen. Dit zijn dezelfde tarieven die … Lees verder →


Bruto netto calculator pensioen

Als we het over het pensioenbedrag hebben, hebben we het vaak over het bruto bedrag. Maar wat houdt u nu precies over? En hoe wordt dit berekend? Hierbij uitleg over de bruto netto calculator pensioen. Bruto netto calculator pensioen U moet belasting betalen over het pensioen. Dat komt omdat pensioen net als loon uit arbeid wordt gezien als inkomen. In de berekening moet er daarom rekening worden gehouden met de belastingtarieven. Dezelfde belastingtarieven die gelden bij de berekening van een bruto naar een netto salaris. Op de website van de … Lees verder →


Verschil bruto en netto pensioen berekenen

Er zit een verschil in het netto en bruto pensioen. Hoe nu dit verschil bruto en netto pensioen berekenen ? Over uw netto pensioen moet u onder andere nog loofheffing betalen. Per jaar verandert de hoogte van de belastingen en premies die mensen moeten betalen over hun pensioen. Hieronder wordt er verder ingegaan op het verschil tussen bruto en netto pensioen. Afdragen van bruto pensioen Naast werknemers moeten ook gepensioneerden loonbelasting en premies afdagen van hun inkomsten. De overheid maakt geen onderscheid in het inkomen van een gepensioneerde of dat … Lees verder →


Netto over van pensioen

Wat blijft er netto over van pensioen? Het netto pensioen is het bedrag dat over blijft wanneer er een aantal lasten van het bruto pensioen zijn afgetrokken. Wanneer men spreekt over het pensioenbedrag, dan gaat het meestal over het brutobedrag. Het nettobedrag is echter lager, omdat u over het pensioenbedrag nog premies en loonheffing betaalt. Maar wat houdt u nu netto over van pensioen. Netto pensioen Uw bruto en netto inkomen zijn meestal lager wanneer u 65 jaar of ouder bent dan wanneer u jonger bent dan 65. U komt … Lees verder →


Zelfstandige en pensioen

Er komt een moment dat u stopt als zelfstandige en dat u uit uw eigen zaak geen inkomsten meer kunt halen. Rondkomen van een AOW-uitkering alleen is een optie, maar wilt u er iets rooskleuriger bijzitten tijdens uw pensioen, dat kunt beter maatregelen treffen. Hoe eerder hoe beter. Als zelfstandige bent u namelijk zelf verantwoordelijk voor het regelen van voldoende inkomen. Dit kan op een aantal manieren. Enkele voorbeelden zijn: Als DGA pensioen op te bouwen Te sparen of beleggen Een oudedagsreserve te vormen De oude pensioensregeling voort te zetten … Lees verder →


Pensioen en banksparen

Werkgevers en de overheid geven steeds minder uit aan pensioenregelingen. Het wordt¬† steeds aantrekkelijker om zelf te gaan sparen. Banksparen is dan een optie. Wat is banksparen? Banksparen maakt het mogelijk om via een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrekening fiscaal vermogen op te bouwen. Een voorwaarde is wel dat u het geld gebruikt als inkomensaanvulling na uw pensioen of voor het inleggen van uw ontslagvergoeding. Banksparen moet dus wel voor hele specifieke doelen worden gebruikt. Het bedrag wat u op die rekening bij elkaar spaart, is vrijgesteld van de vermogenrendementsheffing (1,2%). … Lees verder →