Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

Dekkingsgraad Pensioenfondsen

De dekkingsgraad is de maatstaf voor een pensioenfonds hoe de financiële situatie is. De dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds. De balans wordt opgemaakt van het vermogen, dat in het fonds zit, en de benodigde bedragen, die het moet hebben om de pensioenen van nu en later te kunnen uitbetalen. De overheid houdt toezicht op de pensioenfondsen om te zien in hoeverre ze kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Daarom is een minimum dekkingsgraad pensioenfondsen(in Nederland 105%) bepaald. Een pensioenfonds dat onder deze graad komt moet een herstelplan instellen zodat binnen een beperkte periode het dekkingstekort wordt weggewerkt.

De dekkingsgraad pensioenfondsen staat er minder goed voor

dekkingsgraad pensioenfondsenIn 2008 en 2009 vielen er grote klappen. De financiële markten stortten in elkaar. Dit had ook grote gevolgen voor de fondsen, die hun vermogen grotendeels hadden belegd. Voorts tekende zich een tweede probleem af: Nederland vergrijst, mensen worden ouder. Hierdoor genieten ze langer dan gepland van hun pensioen. En de fondsen moeten dat natuurlijk uitbetalen.

Het derde is het meest technische probleem: de rekenrente is laag. De fondsen hebben daardoor meer financiële middelen nodig om hun vermogen te vergroten. Bij de meeste fondsen zijn de reserves inmiddels al weer opgebouwd, maar door de strenge boekhoudkundige regels is extra kasreserve nodig.

Uit de nieuwe Prognosetafel 2012-2062 blijkt dat de pensioenverplichtingen met 0,7% tot 1% toenemen door de hogere levensverwachting. Dit heeft vooral gevolgen voor fondsen, die een jong deelnemersbestand hebben. Hierdoor zal de premie daar al snel 1% tot 1,5% hoger uitvallen.

Wat de pensioenfondsen ook bedenken: de resultaten zullen beperkt zijn. De lage rekenrente schept extra verplichtingen. Beleggen is extra moeilijk geworden. Beleggingen worden nu afgetast op de risico’s. Bij te hoge risico’s worden de beleggingen verminderd. In het verleden was het gebruikelijk om door risicovol te beleggen een lagere rente af te dekken.

Door de koopkrachtdaling worden de pensioenen niet verhoogd. Het is zelfs mogelijk dat het pensioen verlaagd wordt. Daarbij wordt de pensioenpremie voor de werkenden verhoogd. Het is inmiddels de normaalste zaak van de wereld dat in het kader van een herstelplan een premieverhoging wordt vastgesteld en dat daar nog eens een jaarlijkse premieverhoging bovenop komt.

Wat is de prognose? Geen hoger, maar lager pensioen. En aan de andere kant meer premieverplichtingen aan de fondsen. En dat omdat de dekkingsgraad pensioenfondsen hoog genoeg moet blijven.

Comments are closed.