Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

Minimumbedrag basispensioen zelfstandige

Zelfstandigen hebben net als iedereen recht op een minimumbedrag waarvan ze tijdens hun pensioen kunnen rondkomen. Dit is de AOW-uitkering, ook wel basispensioen genoemd. Dit basispensioen is het minimumbedrag waarvan mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt moeten rondkomen. Ook zelfstandigen.

Voorwaarden basispensioen

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regels een maandelijks ouderdomspensioen. Vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u een AOW-pensioen. U ontvangt een AOW-pensioen wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont in Nederland en heeft de AOW-leeftijd bereikt;
  • U bouwt 2% AOW-pensioen op voor ieder jaar dat u verzekerd bent.

Woont u in Nederland, maar werkt u in een ander land? Dan bouwt u geen AOW-pensioen op.

Hoogte basispensioen zelfstandige

Welk AOW-bedrag u ontvangt, hangt af van een aantal dingen. Ten eerste van het aantal jaren dat u AOW heeft opgebouwd en ten tweede hangt dat af van uw woonsituatie. Woont u met iemand samen? Dan wordt deze persoon als partner gezien. Deze persoon kan een broer of zus zijn, maar ook een vriend of vrienden. U wordt door de AOW als alleenstaand gezien wanneer u alleen met een kind samenwoont.

Toeslagen en bedragen pensioen


Mogelijk heeft u een partner die nog geen AOW-pensioen heeft. Dan heeft u recht op een partnertoeslag. De hoogte van de toeslag hangt van een aantal dingen af:

  • De inkomsten van uw partner;
  • Het aantal jaren dat er AOW is opgebouwd door uw partner;
  • De inkomsten van jullie samen.

Totdat uw partner zelf AOW krijgt, heeft u recht op deze toeslag.

U bouwt daarnaast een vakantie-uitkering op wanneer u iedere maand AOW en/of toeslag ontvangt. Deze uitkering ontvangt u in mei. Hieronder zijn de bedragen weergegeven voor de basispensioenen vanaf 1 januari 2014. De bedragen zijn inclusief Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) van €25,12.

Ouderdomspensioen voor een Brutobedrag per maand Vakantie-uitkering
Ongehuwde €1.099,37 €70,16
Gehuwde met een kind jonger dan 18 jaar €1.387,32 €90,20
Gehuwde met een partner van 65 jaar of ouder €759,53 €50,11

Comments are closed.