Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

Pensioen zelfstandige

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk dat je je goed voorbereidt op je toekomst. Zelfstandigen zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor hun pensioen. Enkele beroepsgroepen, waaronder zelfstandige huisartsen en notarissen, zijn verplicht tot een beroepspensioenregeling. Maar val jij niet binnen die beroepsgroep en stop je met werken? Dan heb je zonder zelf iets aanvullends te regelen alleen recht op een AOW-uitkering. Door van te voren je pensioen te regelen loop je later geen risico. We zullen de mogelijkheden van pensioen zelfstandige op een rijtje zetten.

Mogelijkheden pensioen zelfstandige 

Zelfstandig ondernemers kunnen op verschillende manieren hun aanvullende oudedagsvoorziening regelen. We bespreken drie veelvoorkomende opties met je:

1. Zet de pensioenregeling bij je vorige werkgever voort

In veel gevallen kun je de pensioenregeling die je had bij je vorige baan aanhouden. Onder die afspraken valt vaak niet alleen je pensioen, maar ben je ook gedekt als het gaat om arbeidsongeschiktheid of overlijden. Je betaalt zelf de premie, maar kunt dit vervolgens ook aftrekken van de belasting.

 2. Spaar of beleg voor lijfrente

Diverse banken en verzekeraars bieden zelfstandigen de mogelijkheid om geld te sparen of te beleggen. Je gebruikt dan een deel van je bruto inkomen om te sparen voor je lijfrente. Wanneer je stopt met werken, krijg je via de lijfrente periodiek een bedrag uitbetaald van jouw eigen spaarsom.

3. Creër een oudedagsreserve

Als zelfstandige mag je een deel van de winst van je onderneming als oudedagsreserve inzetten. Hiervoor moet je echter wel minimaal 1.225 uur per jaar bij je bedrijf werken. Doe je dat, dan mag je 12% van je jaarlijkse winstcijfer als oudedagsreserve opnemen. Er geldt wel een maximumbedrag van €9.542,- op de jaarlijkse bijschrijving van de oudedagsreserve. Ook moet het vermogen in je bedrijf altijd groter zijn dan je opgebouwde reserve. Stop je met werken of voldoe je niet meer aan een van de voorwaarden van de oudedagsreserve? Dan krijg je via de lijfrente je oudedagsreserve uitbetaald.

Mogelijkheden vanuit de overheid

pensioen zelfstandigeDe overheid biedt verschillende mogelijkheden voor zelfstandigen die hun pensioen willen regelen als pensioen zelfstandige. Onderzoek toont aan dat zzp’ers minder pensioen opbouwen dan werknemers in een organisatie. Met enkele fiscale voordelen wil de overheid zelfstandig ondernemers helpen om meer pensioen op te bouwen.

Zo hebben zelfstandigen enkele fiscale voordelen als het gaat om de oudedagsreserve. Je hoeft bijvoorbeeld over je oudedagsreserve geen belasting te betalen. Spaar je of beleg je geld voor later bij een bank of verzekeraar? Dan kun je de premie die je voor je lijfrente betaalt van de belasting aftrekken. Ook wanneer je de pensioenafspraken van je vorige werkgever voortzet, heb je belastingvoordeel. De pensioenpremie die je betaalt mag je tot uiterlijk 10 jaar na vertrek bij het bedrijf fiscaal aftrekken.

Het kabinet werkt bovendien aan andere plannen voor zzp’ers in de toekomst. Zo wordt er gedacht aan een collectieve pensioenregeling voor zelfstandig ondernemers. Door veel zelfstandigen samen te brengen en te koppelen aan belangenverenigingen, zouden er collectieve pensioenafspraken voor zelfstandig ondernemers tot stand kunnen komen. Eveneens wordt er gekeken naar de regeling voor zelfstandigen die in de bijstand raken. Volgens de huidige afspraken dienen zij eerst gebruik te maken van hun opgebouwde pensioengeld. Men onderzoekt of het pensioen van zelfstandigen in de toekomst vrijgesteld kan worden van de bijstand.

 

 

Comments are closed.