Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

pensioensparen

Pensioensparen vormt een aanvulling op het basispensioen. Het basispensioen staat bekend als het ouderdomspensioen of AOW. De hoogte van de AOW is gerelateerd aan het minimumloon en de gezinssituatie. Naast dit basispensioen bieden een aantal bedrijven een pensioenregeling aan maar niet allemaal en niet allemaal even rendabel. Als eigen ondernemer is het ook niet gebruikelijk om een pensioenregeling te hebben.

Pensioensparen is een vorm van sparen op een fiscaal gunstige manier om vermogen op te bouwen voor uw (aanvullend) pensioen. Dit pensioen wordt periodiek uitgekeerd wanneer u de pensioenleeftijd bereikt. Het sparen voor uw pensioen wordt ook wel banksparen genoemd. Het sparen kan door een bedrag te storten op een spaarrekening of een beleggingsrekening. Bij een spaarrekening is het rendement laag en de risico’s niet hoog. Bij een beleggingsrekening is het rendement hoog maar bij beleggingen kan er een hoger risico zijn.

Pensioensparen kan door jaarlijks een bedrag of in één keer een bedrag te storten op een bankrekening of lijfrenteverzekering. Het opgebouwde vermogen kan als extra inkomsten voor het pensioen dienen. Het fiscale voordeel is dat het gestorte bedrag kan worden afgetrokken van de aangifte inkomstenbelasting. Het hoeft ook niet worden meegeteld bij de berekening van het vermogen in box 3.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan het sparen moet voldoen:
Wanneer het geld gestort is, wordt het pas ter beschikking gesteld bij de pensioensgerechtige leeftijd en dat is maximaal zeventig jaar. Het kan wel eerder dan vijfenzestig jaar worden uitgekeerd. Voorwaarde is dan wel dat het pensioensparen minimaal twintig jaar geduurd heeft. De tweede voorwaarde is dat het opgebouwde vermogen alleen als pensioenvoorziening gebruikt mag worden en kan dus niet worden afgekocht of gebruikt worden voor een lening. Daarnaast wordt er een maximum gesteld voor de hoogte en de duur van de uitkering van het pensioen.

Comments are closed.