Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

Philips pensioenfonds

Het Philips pensioenfonds is het pensioenfonds dat speciaal is opgericht voor de (oud)medewerkers van Philips. Werkt u niet bij Philips of heeft u nooit bij Philips gewerkts, dan is dit pensioenfonds niet toegankelijk. Het Philips pensioenfonds werkt volgens het principe van indexatie, wat echter niet inhoudt dat er ieder jaar geindexeerd gaat worden. Dit hangt voornamelijk af van het economische klimaat en de financiele positie van het pensioenfonds.

Het Philips pensioenfonds maakt onderscheidt tussen beleidsvoorbereidende werkzaamheden en beleidsuitvoerende werkzaamheden op het gebied van het Philips pensioen. Aan het hoofd van het pensioenfonds staat het College van Bestuur, welke is gevormd door vertegenwoordigers van Philips, werknemers en gepensioneerden. Tezamen beslissen zij over belangrijke zaken die het pensioenfonds direct aangaan. Omdat het College van Bestuur niet alle taken omtrent de pensioenregelingen zelf kan uitvoeren, wordt zij bijgestaan door directiebureau, welke zorgt voor de voorbereidingen van het gevoerde beleid en de dagelijkse uitvoering hiervan.

Om alle zaken rondom het pensioen goed te laten verlopen, legt het College van Bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan van Philips. Zij geven voornamelijk een oordeel over de beleidskeuzes die het College van Bestuur heeft gemaakt. De verantwoording over de interne processen met betrekking tot het de uitbetaling van het pensioen, gebeurd onder verantwoording van het interne toezicht. Deze laatste is erg belangrijk omdat zij ook de diverse risico’s in kaart kan brengen.

Kortom; Het pensioenfonds van Philips is speciaal voor (oud)medewerkers en bestaat uit diverse bestuurslagen, welke zijn eigen verantwoordelijkheid en taken heeft.

Comments are closed.