Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

Pme pensioen

Het Pme pensioen is het pensioenfonds van de Metalektro. Dit pensioenfonds is opgezet voor en door werknemers en werkgevers uit de bedrijfstak van de metaal- en elektro. Het Pme pensioen is een flexibel pensioen dat de werknemers in staat stelt om op een ongedwongen manier van de ‘oude dag’ te genieten. Het mogelijk om het pensioen aan te vragen wanneer de leeftijd van 65 jaar is bereikt. In een aantal gevallen (wanneer u geboren bent voor 1950), dan gaat het pensioen in op het moment dat u de leeftijd van 62 jaar bereikt.

Het pme pensioen wordt opgebouwd zolang u werkt in de Metalektro bedrijfstak. Wanneer iemand eerder met pensioen wil gaan, dan zijn hier mogelijkheden voor (de vut regeling) maar wordt de pensioen-uitkering lager. Kiest iemand ervoor om na zijn pensioen door te werken, dan is dit eveneens mogelijk. Het op te bouwen pensioen zal dan hoger worden. Hoeveel pensioen er wordt opgebouwd is voornamelijk afhankelijk van het salaris dat wordt verdiend, het aantal jaren dat iemand in de sector heeft gewerkt en de leeftijd wanneer iemand besluit te stoppen met werken.

Binnen het pme pensioenfonds is eveneens vastgelegd wat er gebeurd met uw partner en eventuele kinderen wanneer u komt te overlijden. Het pensioenfonds heeft diverse regelingen waardoor uw directe nabestaanden verzekerd zijn van een inkomen. Aan deze regeling zitten wel een aantal eisen. Het pme pensioenfonds heeft dus diverse regelingen en uitkeringen waardoor u (en uw eventuele partner) onbezorgd van het pensioen kan genieten.

Comments are closed.