Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

Vergeten pensioenen

In sommige landen hebben mensen die een carriere achter de rug hebben, naast hun uitkering ook nog recht op een aanvullend pensioen. Dit pensioen wordt echter niet automatisch uitgekeerd waardoor men eigenlijk in de meeste gevallen zelf de aanvraag moet indienen. Doet men dit niet, dan komt het pensioen terecht bij uw “vergeten pensioenen”.

Vergeten pensioenen kunnen soms een aantal spaarcentjes hebben opgebracht in de loop der jaren waarmee men totaal geen rekening meer heeft gehouden. Het gevolg is dat men ze dikwijls vergeet en ze op die manier gewoon in de kas blijven van de maatschappij bij wie je jarenlang gespaard hebt. Om te vermijden dat bepaalde pensioenbedragen vergeten worden, bewaar je dus alle documenten die je gedurende je loopbaan krijgt zeer goed bij mekaar. Op die manier kun je later, als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, goed nagaan op wat je allemaal recht hebt. Het zou namelijk al te jammer zijn enkele duizenden euro’s te mislopen door slordigheid. En spijtig genoeg gebeurd dit jaar na jaar meer en meer.

Een aantal maanden voor uw pensioen dien je dus best een aanvraag in bij de maatschappij zodat zij uw dossier kunnen bovenhalen en nakijken waar u recht op hebt. Sommige maatschappijen zullen dit uit zichzelf doen maar de meeste eigenlijk niet. Zij gaan ervan uit dat u door de jaren weet wat u opgebouwd hebt en er dus wel zal om vragen wanneer u de bedragen willen opeisen. Zorg dus voor orde in uw paperassen en op die manier kan u vermijden dat ook u te maken krijgt met vergeten pensioenen.

Comments are closed.