Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

Verschil bruto en netto pensioen berekenen

Er zit een verschil in het netto en bruto pensioen. Hoe nu dit verschil bruto en netto pensioen berekenen ? Over uw netto pensioen moet u onder andere nog loofheffing betalen. Per jaar verandert de hoogte van de belastingen en premies die mensen moeten betalen over hun pensioen. Hieronder wordt er verder ingegaan op het verschil tussen bruto en netto pensioen.

Afdragen van bruto pensioen

verschil bruto en netto pensioen berekenenNaast werknemers moeten ook gepensioneerden loonbelasting en premies afdagen van hun inkomsten. De overheid maakt geen onderscheid in het inkomen van een gepensioneerde of dat van een werknemer. U dient in allebei de gevallen belasting te betalen. U betaalt nog geen belasting over dit bedrag op het moment dat u voor u pensioen spaart. Pas wanneer uw pensioen wordt uitgekeerd komt de Belastingdienst er aan te pas. Het is afhankelijk van uw situatie hoeveel loonbelasting en premies er van er van uw bruto pensioen worden afgetrokken. U heeft bijvoorbeeld nog geen recht op AOW wanneer u vervroegd met pensioen gaat. U betaalt dan nog AOW-premie. Wanneer u de pensioenleeftijd bereikt, krijgt u een AOW-uitkering en hoeft u geen AOW-premie meer te betalen. Echter, u dient als gepensioneerde nog wel een bijdrage te betalen voor de Zorgverzekeringswet. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen. De loonheffing en de bijdrage aan de Zorgverzekeringswet bepalen hoe groot het verschil is tussen uw bruto en netto pensioen. In 2014 heeft het kabinet nieuwe afspraken gemaakt omtrent de betaling van de bijdrage Zorgverzekeringswet. Daarom is het belangrijk dat u via het internet uitzoekt of u hier zelf verantwoordelijk voor bent.

Verschil bruto en netto pensioen berekenen

Op het internet zijn er verschillende calculators te vinden die uitrekenen wat het verschil is tussen uw bruto en netto pensioen. Dit is echter wel vaak een indicatie. Op deze manier krijgt u een beeld van wat u netto aan uw pensioen overhoudt. Een online rekentool voor uw pensioen is in de volgende situaties erg handig:

  • U spaart voor uw pensioen met een vast bedrag per maand. Maar wat is nu het eindkapitaal wanneer u stopt met sparen?
  • U had een hoger pensioen verwacht. Hoe kunt u dit gat het beste dichten? Welke jaarruimte kunt u hiervoor gebruiken?
  • Er is veel verwarring rondom de verhoging van de pensioenleeftijd. Vanaf welke leeftijd heeft u recht op AOW, rekening houdend met de nieuwe regelingen?
  • De gezinssituatie heeft bepaalt mede de hoogte van de AOW-uitkering. Hoeveel AOW krijgt u als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft?

 

 

Comments are closed.