Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Lees hier alles over uw pensioen

Wanneer met pensioen

De verhoging van de pensioenleeftijd is recentelijk veel in het nieuws geweest. We hebben in Nederland te maken met vergrijzing en de groep werkende Nederlanders wordt steeds kleiner. Kortom, minder mensen dragen zorg voor de pensioenen van een steeds groter wordende groep ouderen. Het kabinet heeft daarom ingevoerd dat werknemers stapsgewijs later met pensioen mogen. Mensen moeten dus steeds iets langer doorwerken. Maar wanneer met pensioen volgens de nieuwe regeling ?

Verhoogde pensioenleeftijd

Wanneer met pensioen? De leeftijd waarop men de AOW-uitkering krijgt, gaat stap voor stap omhoog. Volgens de huidige afspraken hebben Nederlanders die op of na 1 januari 1948 geboren zijn, te maken met een verhoogde pensioenleeftijd. Vanaf die leeftijd gaat de pensioenleeftijd steeds met een maand omhoog tot 67. Voor mensen die na 31 december 1956 geboren zijn, is nog niet bekend op welke leeftijd zij met pensioen mogen. De verhoogde pensioenleeftijd heeft consequenties voor mensen die eerder met pensioen willen. Als zij niet langer willen doorwerken, zullen zij eerder aanspraak moeten maken op hun opgebouwde pensioen.

wanneer met pensioenHet huidige kabinet onderzoekt of ze de pensioenleeftijd na 2015 versneld kunnen verhogen. Het wetsvoorstel is echter nog niet aangenomen door de Eerste en de Tweede Kamer. Dit zal opnieuw verregaande consequenties hebben voor ouderen die met pensioen willen en langer door moeten werken. Ook is het nog de vraag of het kabinet verdere versoberingen wil doorvoeren.

 

Eerder met pensioen

Tegenwoordig is eerder stoppen met werken een stuk minder aantrekkelijk. In lijn met de verhoogde pensioenleeftijd zijn diverse belastingvoordelen voor eerder met pensioen gaan versoberd. Zo kunnen werknemerspremies niet meer van de belasting afgetrokken worden en betalen werknemers belasting over het bedrag dat zij hebben gespaard na 2006. Sinds 2011 mogen VUT-premies ook niet meer fiscaal afgetrokken worden en is de belasting op werkgeversbijdragen verhoogd van 26 naar 52 procent. Ook is de levensloopregeling sinds 1 januari 2012 afgeschaft. Werknemers kunnen hierdoor niet meer een deel van hun salaris apart zetten voor onbetaald verlof.

Deze versobering geldt echter niet voor iedereen. Mensen die voor 1 januari 2006 met de VUT of met prepensioen zijn gegaan, hebben geen last van deze maatregelen. Ook mensen die voor 1 januari 2005 55 jaar of ouder waren, vallen niet onder de nieuwe afspraken.

Als je toch eerder stopt met werken, kun je er vaak voor kiezen om je pensioen eerder in te laten gaan. Het uitgekeerde pensioenbedrag wordt dan wel lager, gemiddeld 8 procent voor elk jaar dat je eerder met pensioen gaat. Je mag in elk geval pas aanspraak maken op je AOW als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

 

 

Comments are closed.